Jeżeli przekierowanie nie działa, kliknij tutaj. AUDIOTECH - PROFESJONALNE SYSTEMY NAGŁOŚNIENIOWE: PRODUKCJA, PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO
 
 
 

 


Firma Audiotech przymierza się do wprowadzenia na rynek nowej, rewolucyjnej serii urządzeń dla systemów DSO. Więcej informacji wkrótce.
 

 

 

 
Od 16 czerwca 2003 istnieje nowy obowiązek instalowania
Dźwiękowych Systemów Ostrzega-wczych w budynkach...
Podstawę prawną stosowania DSO na terenie Polski stanowi Rozpo-rządzenie Ministra Spraw Wewnę-trznych i Administracji z dnia 11 lipca 2003 roku
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137).
Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak interpretować rozporządzenie, lub nie wiesz na czym polega działanie DSO - dzwoń do nas, służymy pomocą.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak dobrać system DSO i jak go zaprojektować - dzwoń do nas, służymy radą i wiedzą.